Khách sạn Marina

JohnDoe | 11/03/2020

Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Du lịch T&Q;

Địa điểm: P. Bãi Cháy- TP. Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh;

Quy mô: 20 tầng 

Năm thực hiện: 2017

 

Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại và Du lịch T&Q;

Địa điểm: P. Bãi Cháy- TP. Hạ Long- Tỉnh Quảng Ninh;

Quy mô: 20 tầng