QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ NHÀ Ở VÀ CÔNG VIÊN SINH THÁI ĐẢO VŨ YÊN

JohnDoe | 26/03/2020

QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ NHÀ Ở VÀ CÔNG VIÊN SINH THÁI ĐẢO VŨ YÊN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Hải An, Thủy Nguyên – Hải Phòng

Quy mô: 877,4 ha

Năm thực hiện: 2016

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU VUI CHƠI GIẢI TRÍ NHÀ Ở VÀ CÔNG VIÊN SINH THÁI ĐẢO VŨ YÊN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Hải An, Thủy Nguyên – Hải Phòng

Quy mô: 877,4 ha

Năm thực hiện: 2016