QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 CÔNG VIÊN VĂN HÓA DU LỊCH VUI CHƠI GIẢI TRÍ KIM QUY

JohnDoe | 25/03/2020

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sungroup

Địa điểm: Xã Tiên Dương, Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội

Quy mô: 101,1 ha

Năm thực hiện: 2016

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

CÔNG VIÊN VĂN HÓA DU LỊCH VUI CHƠI GIẢI TRÍ KIM QUY

Chủ đầu tư: Tập đoàn Sungroup

Địa điểm: Xã Tiên Dương, Vĩnh Ngọc – Đông Anh – Hà Nội

Quy mô: 101,1 ha

Năm thực hiện: 2016