QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU BÃI CÔNG TRƯỜNG 5

JohnDoe | 26/03/2020

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU BÃI CÔNG TRƯỜNG 5


Chủ đầu tư: Công ty CP Vinpearl
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ
Quy mô: 21,7ha
Năm thực hiện: 2016

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU BÃI CÔNG TRƯỜNG 5


Chủ đầu tư: Công ty CP Vinpearl
Địa điểm: Cái Răng - Cần Thơ
Quy mô: 21,7ha
Năm thực hiện: 2016