THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở ĐÔNG TIẾN- YÊN PHONG, BẮC NINH

JohnDoe | 26/03/2020

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở ĐÔNG TIẾN
Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy sản khu vực I
Địa điểm: Xã Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 40 ha
Năm thực hiện: 2018

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở ĐÔNG TIẾN


Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy sản khu vực I
Địa điểm: Xã Đông Tiến - Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 40 ha
Năm thực hiện: 2018