KHÁCH SẠN QUỐC TẾ 5 SAO

JohnDoe | 26/03/2020

KHÁCH SẠN QUỐC TẾ 5 SAO
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần du lịch Quốc tế T&Q
Địa điểm: Khu đô thị Cái Dăm – Bãi Cháy – Hạ Long
Năm thực hiện: 2019

KHÁCH SẠN QUỐC TẾ 5 SAO


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần du lịch Quốc tế T&Q
Địa điểm: Khu đô thị Cái Dăm – Bãi Cháy – Hạ Long
Năm thực hiện: 2019