Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Về chúng tôi

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển đô thị Việt Nam- VUD

Kiến tạo giá trị bằng lương tâm và tri thức

1. Quá trình thành lập 

Công ty Cổ phần Tư vấn phát triển đô thị Việt Nam (Vietnam Urban Development Consultant .jsc) chính thức thành lập  ngày 27 tháng 07 năm 2010 trên cơ sở các cổ đông sáng lập có nhiều   tiềm lực, uy tín và kinh nghiệm trong các lĩnh vực như: Đầu tư bất động sản, Quy hoạch - Hạ   tầng - Phát   triển đô thị, lập và quản lý dự án, tư vấn thiết kế , xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông...

2. Mục tiêu phát triển 

Trở thành một trong những công ty hàng đầu Việt Nam về lĩnh vực tư vấn phát triển đô thị và các dịch vụ liên quan đến bất động sản với các tiêu chí cụ thể: - Thông hiểu luật phápGiải pháp hiệu quả - Tiết kiệm năng lượng và Bảo vệ môi trường.

3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động chính

*Tư vấn đầu tư

Lập hồ sơ đề xuất cho các dự án, bao gồm: Phương án đầu tư, phương án xây dựng, phương án kinh tế, trình tự thực hiện.

*Quy hoạch xây dựng

Lập quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch phân khu các khu vực năng đô thị và quy hoạch phát triển đô thị. Đặc biệt là quy hoạch phát triển các khu ở và khu du lịch sinh thái.

*Tư vấn chuẩn bị đầu tư:

- Lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, khả thi cho các dự án.

- Cung cấp các thông tin, dữ liệu có liên quan đến chính sách, cơ chế và các thủ tục đầu tư, nguồn vốn, các đối tác, các dữ liệu về công nghệ, kinh tế – kỹ thuật, môi trường.

*Quản lý dự án:

- Điều hành dự án.

- Lập hồ sơ mời thầu và tư vấn đấu thầu.

*Tư vấn thiết kế:

- Thiết kế kiến trúc công trình: Nội thất, ngoại thất, tiểu cảnh sân vườn.

- Thiết kế cấp thoát nước và xử lý nước thải.

- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp.

- Thiết kế các công trình cầu, đường bộ.

- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp.

- Lập dự án, tổng dự toán, quản lý và thực hiện dự án xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thuỷ lợi, kỹ thuật hạ tầng đô thị, khu dân cư (chỉ thiết kế trong các thiết kế đã được Đăng ký kinh doanh theo chứng chỉ).

- Tư vấn đấu thầu và quản lý dự án (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính và chỉ thiết kế trong phạm vi chứng chỉ các thiết kế đã Đăng ký kinh doanh).

- Thẩm tra kỹ thuật, thẩm định, tổng dự toán công trình xây dựng công nghiệp, dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, cơ sở kỹ thuật hạ tầng khu đô thị và nông thôn (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề và được Đăng ký kinh doanh).

*Khảo sát và đo đạc:

- Khảo sát địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.

- Khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình.

*Các dịch vụ tư vấn khác:

- Thẩm tra công trình.

- Mời thầu, đấu thầu.

KHÁCH HÀNG