Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Thư viện
Khu đô thị mới Thành Phú nằm tại xã Định Tường- huyện Yên Định- Tỉnh Thanh Hóa với quy mô dân số dự kiến là 1.932 người