Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu đô thị mới Thành Phú
2020-03-23 11:16:32

Khu đô thị mới Thành Phú

Địa điểm: xã Định Tường- huyện Yên Định- Tỉnh Thanh Hóa

Diện tích:

+ Diện tích nghiên cứu: 12,12 Ha

+ Diện tích quy hoạch: 11,46 Ha

Dân số: Dự kiến: 1.932 người