Khu đô thị mới Thành Phú

JohnDoe | 23/03/2020

Khu đô thị mới Thành Phú nằm tại xã Định Tường- huyện Yên Định- Tỉnh Thanh Hóa với quy mô dân số dự kiến là 1.932 người

Khu đô thị mới Thành Phú

Địa điểm: xã Định Tường- huyện Yên Định- Tỉnh Thanh Hóa

Diện tích:

+ Diện tích nghiên cứu: 12,12 Ha

+ Diện tích quy hoạch: 11,46 Ha

Dân số: Dự kiến: 1.932 người