Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ
2020-03-26 18:42:16

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT TRẠM QUAN TRẮC NGHIÊN CỨU ĐỊA LÝ VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG BẰNG BẮC BỘ


Chủ đầu tư: Viện Địa lý - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Địa điểm: Nam Phú - Tiền Hải - Thái Bình
Quy mô: 2 ha
Năm thực hiện: 2016