Trường học liên cấp Gia Sàng

JohnDoe | 07/03/2020

Chủ đầu tư: Công ty CP TM Thái Hưng

Địa điểm: P. Gia Sàng- TP. Thái Nguyên- Tỉnh Thái Nguyên

Quy mô: 12 800 m2

Năm thực hiện: 2018