Khu giải trí phức hợp Bãi Dài, Phú Quốc

JohnDoe | 12/03/2020

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Xã Gành Dầu – Phú Quốc – Kiên Giang

Quy mô: 37 ha

Năm thực hiện: 2013

Khu giải trí phức hợp Bãi Dài, Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Xã Gành Dầu – Phú Quốc – Kiên Giang

Quy mô: 37 ha

Năm thực hiện: 2013