QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HOÀNH BỒ

JohnDoe | 26/03/2020

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HOÀNH BỒ
Chủ đầu tư: Viện CN Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Việt Nam
Địa điểm: Khu CNC Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội
Quy mô: 52,2 ha
Năm thực hiện: 2016

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO HOÀNH BỒ

Chủ đầu tư: Viện CN Sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Việt Nam
Địa điểm: Khu CNC Hòa Lạc – Thạch Thất – Hà Nội
Quy mô: 52,2 ha
Năm thực hiện: 2016