Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
 KHU NHÀ Ở MINH GIANG- MÊ LINH, HÀ NỘI
2020-03-26 19:09:04

 KHU NHÀ Ở MINH GIANG


Chủ đầu tư: Công ty CP Minh Giang
Địa điểm: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
Năm thực hiện: 2016