KHU NHÀ Ở MINH GIANG- MÊ LINH, HÀ NỘI

JohnDoe | 26/03/2020

 KHU NHÀ Ở MINH GIANG
Chủ đầu tư: Công ty CP Minh Giang
Địa điểm: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
Năm thực hiện: 2016

 KHU NHÀ Ở MINH GIANG


Chủ đầu tư: Công ty CP Minh Giang
Địa điểm: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
Năm thực hiện: 2016