THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở GIANG ĐẦM VÀ- MÊ LINH, HÀ NỘI

JohnDoe | 26/03/2020

 THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở GIANG ĐẦM VÀ
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Giang
Địa điểm: Xã Tiền Phong-  Mê Linh - Hà Nội
Quy mô: 15 ha
Năm thực hiện: 2017

 THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KHU NHÀ Ở GIANG ĐẦM VÀ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Giang
Địa điểm: Xã Tiền Phong-  Mê Linh - Hà Nội
Quy mô: 15 ha
Năm thực hiện: 2017