Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
 THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở GIANG ĐẦM VÀ- MÊ LINH, HÀ NỘI
2020-03-26 18:47:47

 THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT

KHU NHÀ Ở GIANG ĐẦM VÀ

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Minh Giang
Địa điểm: Xã Tiền Phong-  Mê Linh - Hà Nội
Quy mô: 15 ha
Năm thực hiện: 2017