CẢI TẠO KHU B – KHU CHUNG CƯ QUANG TRUNG (Tỉnh Nghệ An)

JohnDoe | 18/03/2020

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Năm thực hiện: 2014

CẢI TẠO KHU B – KHU CHUNG CƯ QUANG TRUNG

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Quang Trung – TP Vinh – Nghệ An

Năm thực hiện: 2014