KHU BIỆT THỰ HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG

JohnDoe | 26/03/2020

KHU BIỆT THỰ HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Quảng Ninh
Địa điểm: Hồng Hà – Hòn Gai - Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2019

KHU BIỆT THỰ HAI BÊN ĐƯỜNG

VÀO FLC HẠ LONG


Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Quảng Ninh
Địa điểm: Hồng Hà – Hòn Gai - Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2019