Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
KHU ĐÔ THỊ, THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN NAM ĐÀN COMPLEX- NAM ĐÀN, NGHỆ AN
2020-03-26 19:03:10

KHU ĐÔ THỊ, THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN NAM ĐÀN COMPLEX


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát 
Địa điểm: Nam Đàn – Nghệ An
Năm thực hiện: 2019