KHU ĐÔ THỊ, THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN NAM ĐÀN COMPLEX- NAM ĐÀN, NGHỆ AN

JohnDoe | 26/03/2020

KHU ĐÔ THỊ, THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN NAM ĐÀN COMPLEX
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát 
Địa điểm: Nam Đàn – Nghệ An
Năm thực hiện: 2019

KHU ĐÔ THỊ, THƯƠNG MẠI, KHÁCH SẠN NAM ĐÀN COMPLEX


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Trường Thịnh Phát 
Địa điểm: Nam Đàn – Nghệ An
Năm thực hiện: 2019