Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
KHU ĐÔ THỊ VÀ SÂN GOLF HẠ LONG XANH
2020-03-25 15:49:34

KHU ĐÔ THỊ VÀ SÂN GOLF HẠ LONG XANH

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Quảng Yên – Quảng Ninh

Quy mô: 2515,1 ha

Năm thực hiện: 2017