KHU ĐÔ THỊ VÀ SÂN GOLF HẠ LONG XANH

JohnDoe | 25/03/2020

 KHU ĐÔ THỊ VÀ SÂN GOLF HẠ LONG XANH

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Quảng Yên – Quảng Ninh

Quy mô: 2515,1 ha

Năm thực hiện: 2017

KHU ĐÔ THỊ VÀ SÂN GOLF HẠ LONG XANH

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Quảng Yên – Quảng Ninh

Quy mô: 2515,1 ha

Năm thực hiện: 2017