KHU DU LỊCH CAO CẤP BẾN ĐOAN

JohnDoe | 23/03/2020

QHCT TỶ LỆ 1/2000 KHU DU LỊCH CAO CẤP BẾN ĐOAN

 (Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP)

tại Hồng Gai – Hạ Long – Quảng Ninh với Quy mô: 68 ha

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/2000

KHU DU LỊCH CAO CẤP BẾN ĐOAN

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Hồng Gai – Hạ Long – Quảng Ninh

Quy mô: 68 ha

Năm thực hiện: 2015