Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Khu du lịch sinh thái Bãi Dài, Phú Quốc
2020-03-12 16:59:06

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Khu du lịch sinh thái Bãi Dài, Phú Quốc

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup- Công ty CP;

Địa điểm: Xã Gành Dầu- H. Phú Quốc- Tỉnh Kiên Giang;

Quy mô: 287,1 ha;

Năm thực hiện: 2013.