Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
KHU NHÀ Ở HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG- QUẢNG NINH
2020-03-26 19:13:48

KHU NHÀ Ở HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Quảng Ninh
Địa điểm: Hồng Hà – Hòn Gai - Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2019