KHU NHÀ Ở HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG- QUẢNG NINH

JohnDoe | 26/03/2020

KHU NHÀ Ở HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Quảng Ninh
Địa điểm: Hồng Hà – Hòn Gai - Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2019

KHU NHÀ Ở HAI BÊN ĐƯỜNG VÀO FLC HẠ LONG
Chủ đầu tư: Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Bất động sản Quảng Ninh
Địa điểm: Hồng Hà – Hòn Gai - Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2019