KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC

JohnDoe | 26/03/2020

KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức
Địa điểm: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
Năm thực hiện: 2016

KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC


Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức
Địa điểm: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
Năm thực hiện: 2016