Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC
2020-03-26 19:07:09

KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC


Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại Du lịch Minh Đức
Địa điểm: Tiền Phong – Mê Linh – Hà Nội
Năm thực hiện: 2016