QHCT TỶ LỆ 1/500 TỔ HỢP THƯƠNG MẠI NHÀ Ở BIỆT THỰ CAPITAL COMPLEX

JohnDoe | 26/03/2020

QHCT TỶ LỆ 1/500 TỔ HỢP THƯƠNG MẠI NHÀ Ở BIỆT THỰ CAPITAL COMPLEX

Chủ đầu tư: Công ty CP Trường Thịnh Phát

Địa điểm: Xã Cửa Dương  – Phú Quốc – Kiên Giang

Quy mô: 91,9 ha

Năm thực hiện: 2018

QHCT TỶ LỆ 1/500 TỔ HỢP THƯƠNG MẠI

NHÀ Ở BIỆT THỰ CAPITAL COMPLEX

Chủ đầu tư: Công ty CP Trường Thịnh Phát

Địa điểm: Xã Cửa Dương  – Phú Quốc – Kiên Giang

Quy mô: 91,9 ha

Năm thực hiện: 2018