QUẢNG TRƯỜNG BIỂN BÃI TRƯỜNG- PHÚ QUỐC, KIÊN GIANG

JohnDoe | 26/03/2020

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 QUẢNG TRƯỜNG BIỂN BÃI TRƯỜNG

Chủ đầu tư: BIM Group

Địa điểm: Xã Dương Tơ – Phú Quốc – Kiên Giang

Quy mô: 154,7 ha

Năm thực hiện: 2018

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

QUẢNG TRƯỜNG BIỂN BÃI TRƯỜNG

Chủ đầu tư: BIM Group

Địa điểm: Xã Dương Tơ – Phú Quốc – Kiên Giang

Quy mô: 154,7 ha

Năm thực hiện: 2018