QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU DÂN CƯ YÊN PHONG

JohnDoe | 26/03/2020

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ YÊN PHONG 


Chủ đầu tư: Công ty CP thủy sản Khu vực 1
Địa điểm:  Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 40 ha
Năm thực hiện: 2016

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU DÂN CƯ YÊN PHONG 


Chủ đầu tư: Công ty CP thủy sản Khu vực 1
Địa điểm:  Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 40 ha
Năm thực hiện: 2016