QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ GIA LÂM

JohnDoe | 26/03/2020

QHCT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ GIA LÂM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: TT Trâu Quỳ, Xã Dương Sá, Kiêu Kị, Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội

Quy mô: 423,8 ha

Năm thực hiện: 2018

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU ĐÔ THỊ GIA LÂM

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: TT Trâu Quỳ, Xã Dương Sá, Kiêu Kị, Đa Tốn – Gia Lâm – Hà Nội

Quy mô: 423,8 ha

Năm thực hiện: 2018