Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ HÀM NGHI 
2020-03-26 18:20:47

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU ĐÔ THỊ HÀM NGHI 


Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP
Địa điểm: P. Hà Huy Tập - Thạch Linh, Xã Thạch Tân, Thạch Đài, huyện Thạch Hà - Hà Tĩnh
Quy mô: 149,27 ha
Năm thực hiện: 2018