QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ THÀNH- YÊN ĐỊNH, THANH HÓA

JohnDoe | 26/03/2020

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ THÀNH
Chủ đầu tư: UBND Huyên Yên Định
Địa điểm: Xã Định Tường - Yên Định - Thanh Hóa
Quy mô: 11,46 ha
Năm thực hiện: 2019

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

KHU ĐÔ THỊ MỚI PHÚ THÀNH


Chủ đầu tư: UBND Huyên Yên Định
Địa điểm: Xã Định Tường - Yên Định - Thanh Hóa
Quy mô: 11,46 ha
Năm thực hiện: 2019