QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THANH HÓA

JohnDoe | 25/03/2020

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Đông Hương, Đông Hải – TP Thanh Hóa

Quy mô: 147,5 ha

Năm thực hiện: 2018

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU TRUNG TÂM THÀNH PHỐ THANH HÓA

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Đông Hương, Đông Hải – TP Thanh Hóa

Quy mô: 147,5 ha

Năm thực hiện: 2018