QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ PVF- VĂN GIANG, HƯNG YÊN

JohnDoe | 26/03/2020

Chủ đầu tư: Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
Địa điểm: Văn Giang - Hưng Yên
Quy mô: 22,9 ha
Năm thực hiện: 2017

QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO BÓNG ĐÁ TRẺ PVF- VĂN GIANG, HƯNG YÊN


Chủ đầu tư: Công ty CP Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec
Địa điểm: Văn Giang - Hưng Yên
Quy mô: 22,9 ha
Năm thực hiện: 2017