Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
SÂN GOLF THÁI HƯNG- THÁI NGUYÊN
2020-03-26 19:11:16

SÂN GOLF THÁI HƯNG


Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại Thái Hưng
Địa điểm: Gia Sàng – Thái Nguyên
Năm thực hiện: 2018