SÂN GOLF THÁI HƯNG- THÁI NGUYÊN

JohnDoe | 26/03/2020

SÂN GOLF THÁI HƯNG
Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại Thái Hưng
Địa điểm: Gia Sàng – Thái Nguyên
Năm thực hiện: 2018

SÂN GOLF THÁI HƯNG


Chủ đầu tư: Công ty CP Thương mại Thái Hưng
Địa điểm: Gia Sàng – Thái Nguyên
Năm thực hiện: 2018