THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI

JohnDoe | 26/03/2020

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam - Chi nhánh Hà Nội
Địa điểm: Phúc Đồng, Long Biên -  Long Biên - Hà Nội
Quy mô: 26 ha
Năm thực hiện: 2012

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam - Chi nhánh Hà Nội
Địa điểm: Phúc Đồng, Long Biên -  Long Biên - Hà Nội
Quy mô: 26 ha
Năm thực hiện: 2012