Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI
2020-03-26 18:39:47

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU CÔNG VIÊN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HÀ NỘI


Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Him Lam - Chi nhánh Hà Nội
Địa điểm: Phúc Đồng, Long Biên -  Long Biên - Hà Nội
Quy mô: 26 ha
Năm thực hiện: 2012