THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VĂN MÔN

JohnDoe | 26/03/2020

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VĂN MÔN
Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy sản khu vực I
Địa điểm: Xã Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 6 ha
Năm thực hiện: 2018

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VĂN MÔN


Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy sản khu vực I
Địa điểm: Xã Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 6 ha
Năm thực hiện: 2018