Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VĂN MÔN
2020-03-26 19:23:18

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU DÂN CƯ VĂN MÔN


Chủ đầu tư: Công ty CP Thủy sản khu vực I
Địa điểm: Xã Văn Môn - Yên Phong - Bắc Ninh
Quy mô: 6 ha
Năm thực hiện: 2018