THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CỔ NHUẾ

JohnDoe | 26/03/2020

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CỔ NHUẾ
Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển CNC - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Địa điểm: Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Quy mô: 4 ha
Năm thực hiện: 2019

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI CÔNG NGHỆ CỔ NHUẾ


Chủ đầu tư: Trung tâm phát triển CNC - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam
Địa điểm: Cổ Nhuế - Bắc Từ Liêm - Hà Nội
Quy mô: 4 ha
Năm thực hiện: 2019