Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC- HÀ NỘI
2020-03-26 18:44:21

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC


Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Du lịch Minh Đức
Địa điểm: Xã Tiền Phong-  Mê Linh - Hà Nội
Quy mô: 17 ha
Năm thực hiện: 2017