THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC- HÀ NỘI

JohnDoe | 26/03/2020

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC- HÀ NỘI
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Du lịch Minh Đức
Địa điểm: Xã Tiền Phong-  Mê Linh - Hà Nội
Quy mô: 17 ha
Năm thực hiện: 2017

THIẾT KẾ HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở MINH ĐỨC


Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Thương mại và Du lịch Minh Đức
Địa điểm: Xã Tiền Phong-  Mê Linh - Hà Nội
Quy mô: 17 ha
Năm thực hiện: 2017