Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
TỔ HỢP CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN
2020-03-26 18:55:49

TỔ HỢP CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN


Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hướng Tâm 
Địa điểm: Hùng Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2018