TỔ HỢP CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN- HẠ LONG, QUẢNG NINH

JohnDoe | 26/03/2020

TỔ HỢP CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hướng Tâm
Địa điểm: Hùng Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2018

TỔ HỢP CÔNG TRÌNH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ, KHÁCH SẠN


Chủ đầu tư: Công ty TNHH Hướng Tâm
Địa điểm: Hùng Thắng – Hạ Long – Quảng Ninh
Năm thực hiện: 2018