TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN CHUNG CƯ MHD TRUNG KÍNH

JohnDoe | 26/03/2020

TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN CHUNG CƯ MHD TRUNG KÍNH
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội - HANCIC
Địa điểm: Khu đô thị Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Năm thực hiện: 2018

TỔ HỢP THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG, KHÁCH SẠN CHUNG CƯ MHD TRUNG KÍNH

Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Xây dựng Hà Nội - HANCIC
Địa điểm: Khu đô thị Trung Văn – Nam Từ Liêm – Hà Nội
Năm thực hiện: 2018