TÒA NHÀ HỖN HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở- CẦU GIẤY, HÀ NỘI

JohnDoe | 26/03/2020

TÒA NHÀ HỖN HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG VÀ NHÀ Ở
Chủ đầu tư: Tập đoàn Đông Đô
Địa điểm: Ô đất CT-01-IV, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Năm thực hiện: 2019

TÒA NHÀ HỖN HỢP DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI, VĂN PHÒNG

VÀ NHÀ Ở


Chủ đầu tư: Tập đoàn Đông Đô
Địa điểm: Ô đất CT-01-IV, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
Năm thực hiện: 2019