Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
Công ty Cổ phần tư vấn phát triển đô thị Việt Nam
TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA
2020-03-23 11:41:35

TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Xã Cổ Loa, Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội - Đông Anh – Hà Nội

Quy mô: 387,2 ha

Năm thực hiện: 2016