TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

JohnDoe | 23/03/2020

TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA (Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP) tại Xã Cổ Loa, Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội - Đông Anh – Hà Nội với quy mô 387,2 ha. Thực hiện năm 2016

TRUNG TÂM HỘI CHỢ TRIỂN LÃM QUỐC GIA

Chủ đầu tư: Tập đoàn Vingroup – Công ty CP

Địa điểm: Xã Cổ Loa, Mai Lâm, Xuân Canh, Đông Hội - Đông Anh – Hà Nội

Quy mô: 387,2 ha

Năm thực hiện: 2016