VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CĂN HỘ CAO CẤP VÀ BÃI ĐỖ XE

JohnDoe | 26/03/2020

VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CĂN HỘ CAO CẤP VÀ BÃI ĐỖ XE
Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản AIC
Địa điểm: Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Năm thực hiện: 2018

VĂN PHÒNG KẾT HỢP LƯU TRÚ, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, CĂN HỘ CAO CẤP VÀ BÃI ĐỖ XE


Chủ đầu tư: Công ty CP Bất động sản AIC
Địa điểm: Xuân Đỉnh – Bắc Từ Liêm – Hà Nội
Năm thực hiện: 2018